International - UFC - Bobby Green vs Paddy Pimblett
  • Bobby Green

  • Paddy Pimblett